Jedna hodina mediace a každá započatá hodina:   1200,-Kč.

Mediace konaná mimo sídlo mediátora:  1500,- Kč/hod. plus cestovní výdaje.

Mediace konaná o svátcích nebo v sobotu a neděli:   2000,- Kč/hod.

Částku většinou hradí strany napůl nebo po dohodě jedna ze stran.